รวดเร็ว! สั่ง ‘สารวัตรซัว’ ออกราชการไว้ก่อน หลัง ‘ชูวิทย์’ เปิดโปง

รวดเร็ว! สั่ง ‘สารวัตรซัว’ ออกราชการไว้ก่อน หลัง ‘ชูวิทย์’ เปิดโปง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เซ็นสั่ง สารวัตรซัว หรือ พ.ต.ท.วสวัตติ์ มุครสกุล ออกราชการไว้ก่อน หลัง ชูวิทย์ เปิดโปงเอี่ยวเว็บพนันหลักหมื่นล้าน จากกรณีที่ ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้ออกมาแฉเรื่องของ พ.ต.ท.วสวัตติ์ มุครสกุล หรือ สารวัตรซัว ว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันระดับหมื่นล้านและมีการฟอกเงินดังที่มีการรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ธงชัย เสรีวัฒนา ผู้บังคับการกองโยธาธิการ 

ลงนามในคำสั่งกองโยธาธิการ ที่ 5/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน ใจความว่าด้วย พ.ต.ท.วสวัตติ์ มุครสกุล ตำแหน่ง สารวัตรฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ สังกัด กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง รับเงินเดือน (ระดับ) ส.3 ขั้น 14 32,450 บาท

มีกรณีถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน ตามคำสั่ง กองโยธาธิการ ที่ 4/2556 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ในเรื่องละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ทางราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน

โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และ มีเหตุให้พักราชการได้ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2547 ข้อ 3(1) คือ ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญาในเรื่อง เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ และ ผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และผู้มีอำนาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่า

ถ้าให้ผู้นั้น คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณา ที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 92, 105, 131 และ 179 แห่งพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 8 จึงให้ พันตำรวจโท วสวัตติ์ มุครสกุล สารวัตรฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้ มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ได้ตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 141 ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งและหาก ประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผล การวินิจฉัยอุทธรณ์

ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น ซุ้มประตูเมืองอุดรธานี 39.5 ล้านบาท

ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นหลังเห็นโมเดลจำลอง ซุ้มประตูเมืองอุดรธานี มูลค่า 39.5 ล้านบาท เสนอความเห็นเอาเงินไปทำถนนหรือปลูกต้นไม้ดีกว่า เพจเฟซบุ๊ก Inside Udon ได้เผยแพร่ภาพของซุ้มประตูเมืองอุดรธานี วงเงิน 39.5 ล้านบาท จนนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์และการตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณกันเป็นจำนวนมาก ทางเพจ Inside Udon ระบุว่า “โครงการก่อสร้าง “ซุ้มประตูเมืองอุดรธานี”

วงเงินงบประมาณ 39.5 ล้านบาท ถนนทหาร หน้า มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองบริเวณถนนทหารหน้าค่ายประจักษ์ศิลปาคม เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 29 กันยายน 2566 รวม 660 วัน ราคาค่าก่อสร้าง 39.5 ล้านบาท โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นเจ้าของโครงการ

การก่อสร้างตามแบบจะมีลักษณะเป็นวงกลมขนาดใหญ่ เข้าไปในพื้นที่ของ มทบ.24 และโรงยิมเนเซียม มทบ.24 ด้านบนของซุ้มประตูเมืองอุดรธานี มีทางเดินให้สามารถข้ามไปมา หรือหยุดถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ ขณะที่ด้านข้างของซุ้มประตูเมือง จัดให้มีพื้นที่จอดรถและพื้นที่นันทนาการ ไม่ใช่เพียงให้รถลอดผ่านซุ้มประตู แต่ยังมีพื้นที่ให้จอดรถทำกิจกรรม รวมทั้งการซื้อของฝากหรือของที่ระลึก”

ชาวเน็ตที่ได้เห็นภาพซุ้มประตูเมืองอุดรธานีออกมาแสดงความเห็นว่า ควรจะนำงบไปใช้ทำอย่างอื่น อาจจะทำถนน ไม่ก็ปลูกต้นไม้แทนก็ได้

โฆษกตำรวจ เผยกรณี ยิงกระสุนยาง ใส่ ม็อบ18พฤศจิกายน เป็นการป้องกันตัว หลังมีเจตนาทำร้ายเจ้าหน้าที่ ยืนยันเป็นไปตามหลักกฎหมาย พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ในฐานะโฆษกกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจรการประชุมเอเปค 2565 กล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุม ม็อบ18พฤศจิกายน หรือ ม็อบ APEC วันนี้ที่มีการยิงกระสุนยางและแก๊สน้ำตาดั่งที่มีการรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

พล.ต.ต.อาชยน เผยว่า กลุ่มผู้ชุมนุมฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เจรจา แจ้งและประชาสัมพันธ์ผู้ชุมนุมฯ ให้ทราบอย่างต่อเนื่องแล้ว โดยเคลื่อนขบวนมาถึงบริเวณถนนดินสอ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้เครื่องเสียงประกาศเจรจาและแจ้งเตือนกับกลุ่มผู้ชุมนุมม็อบเอเปค ปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมไม่ยินยอม ฝ่าฝืนกฎหมายและได้ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ ขว้างปาก้อนหิน และสิ่งของ ทำลายรถยนต์กระบะของทางราชการเสียหาย มีการใช้กำลังทำร้ายและต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ํา สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ เว็บสล็อตแท้ สล็อตเว็บตรง